89. NOVÉ SLOVA

S PŘÍCHODEM KORONAVIRU SE NÁM ZAČALA OBJEVOVAT ZCELA NOVÁ SLOVAHARANTÉNA – nucený pobyt dětí domaNAROUŠITEL – člověk pohybující se na veřejnosti bez rouškyUPCHRCHLÍK – migrant s koronaviremMATEŘÍROUŠKA – rouška ušitá maminkouNÁKAZNÍK – návštěvník obchodu potenciálně nakažený koronaviremKORONOVAČNÍ KLENOTY – roušky a repsirátory