Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

Já, PENIS, tímto požaduji zvýšení platu:
-Dělám psychicky namáhavou práci
-Pracuji v příšerných hloubkách
-Nemám víkendy ani dovolenou
-Funguji i ve státní svátky
-Podávám výkon i v extrémních situacích
-Neustále dřu ve vlhkém prostředí
-Pracuji na temném pracovišti se žalostnou ventilací
-Jsem vystavován nakažlivým chorobám
-Musím vydržet ve vysokých teplotách
-Nedostávám proplaceny přesčasy

Odpověď zaměstnavatelky:

Po vyhodnocení vašich požadavků, které jste uvedl, se vyšetřovací Komise rozhodla zamítnout vaši žádost
z těchto důvodu:
– Nepracujete 8 hodin v jednom kuse
– Jste málo iniciativní
– Musí na vás být neustále vyvíjen tlak
– Usínáte v práci po krátkém pracovním úseku
– Nestojíte v předem předepsané pozici
– Často navštěvujete jiná pracoviště
– Berete si příliš neplánovaných přestávek
– Musíte být stimulován k tomu, abyste začal pracovat
– Pracoviště opouštíte většinou zaneřáděné
– Často nedodržujete pracovní směrnice, jako je např. nošení pracovních obleku
– Nerad pracujete na dvě směny a hodláte odejít do předčasného důchodu
– Občas opouštíte pracoviště před tím, než dokončíte přidělenou práci
– Jestli je vám tohle málo, můžeme vás ujistit, že jste permanentně viděn, jak přicházíte na pracoviště a zase odcházíte se dvěma velice podezřelými pytli