Děda s babkou se dom…

Děda s babkou se domluví, že kdo umře bude vyprávět tomu druhému jaké je to v nebi. Děda umře a druhý den volá telefonem.
Babka povídá tak jaké to tam je?
No jaké, ráno vstanu, nasnídám se a šukám do oběda. Potom se najím a zase … šukám do večeře. To se
pořádně nadlábnu, zašukám si a jdu spát. Ráno vstanu nasnídám se a šukám do oběda. a tak to jde den po
dni.Babka povídá ale já jsem slyšela, že v nebi je to nějak jinak!!!!…..
No já taky nejsem v nebi ale v Austrálii jako králík.