Dva muži vyjdou pozd…

Dva muži vyjdou pozdě v noci z restaurace a vidí, jak jim v dálce mizí zadní
světla posledního autobusu. ‚Co budeme dělat, tady taxíky nejezdí, jak se
teď dostaneme domů?‘, běduje jeden. ‚Víš co?‘, navrhne ten druhý, ‚tady jsou
garáže dopravních podniků, vlezeme tam a jeden autobus si vypůjčíme.‘ – ‚Tak
dobrá‘, souhlasí první muž, ‚tak běž pro autobus, já budu hlídat.‘ Druhý muž
tam vleze a když se půl hodiny nic neděje, vydá se ten první za ním. ‚Co se
děje?‘, ptá se. ‚Ale, nemůžu najít dvaadvacítku. Budeme muset ukrást
třicetčtyřku a vystoupit u kostela!‘