Helena Viktorínová, Anna Hantáková & Marie Libingerová – Trojčata (1982)