Hrozně ošklivá babka…

Hrozně ošklivá babka, plná bradavic,
křivé zuby, ekzém, si vykračuje lesem
a na rameni má sovu. Potká pohledného
mládence a povídá:

‚Panáčku, když poznáš, co mám tady na
rameni za zvíře, tak ti dám!‘

Mládenec zezelená děsem a vykřikne:

‚Krokodýl!‘

Babka se usměje a řekne:

‚No není to úplně přesně, ale já ti to uznám!‘