Jeden manažer byl po…

Jeden manažer byl pozván svým přítelem
na konferenci do Tokia. Protože věděl,
že je dobrý řečník a odborník, byl
velice překvapen, že jeho projev
nesklidil žádný potlest, přestože byl
protkán jemným vtipem i brilatními
myšlenkami.

Po něm přišel k mikrofonu nějaký mladý
Japonec, který celkem nezúčastněně něco
odříkal a celý sál povstal v ohromném
aplausu. Chlápek jen pokrčil rameny nad
nespravedlivým osudem a veden společenskou
slušností, začal tleskat taky. Předseda
konference se k němu naklonil a povídá:
‚Teď nemůžete tleskat.‘

‚Proč ne? Jeho řeč musela být skvělá,
podle těch reakcí.‘

‚Ne, pane, netleskejte. On jen tlumočil váš projev.‘