Lordův sluha žádá sv…

Lordův sluha žádá svého pána: ‚Sire, byl byste, prosím, tak laskav a dal mi příští týden dovolenou?‘
‚Ale ovšem, Jean…‘, pak se zamyslí a říká:
‚Jean, dovolte otázku… Sloužíte mi dobře a věrně již celých dvacet let
a nikdy jste o dovolenou nepožádal. Smím vědět, nač ji potřebujete teď?‘
‚Víte, sire, uzavřu sňatek!‘
‚Ale to je výtečné, gratuluji! Koho si berete?‘
Sluha stydlivě odpoví: ‚Ehm, zahradníka, pane…‘
Lord se znechuceně odtáhne:‘ Ale, Jean, vždyť je to labourista…‘