Možná,že puberta je …

Možná,že puberta je jeden z nástrojů,jak příroda pečuje o lidský
rod, aby nevyhynul. Protože člověk by asi nikdy dobrovolně neopustil to bezpečí vlastní rodiny, kde je o něj postaráno milujícími rodiči,a rodiče by asi těžko přenesli přes srdce,že to rozkošné a bezproblémové dítě najednou odchází. Ale pak příjde spásná puberta a z toho rozkošného dítěte se stane nesnesitelný jedinec,který opovrhuje svými rodiči, jejich hudbou, jejich oblečením, jejich životním stylem, takže nakonec jednou, když praští dveřmi a odejde, rodiče to jakž takž přežijí. A co je zajímavé,že hned venku na toho nesnesitelného jedince čeká jiný nesnesitelný jedinec, ovšem opačného pohlaví,který také před chvílí někde praštil dveřmi, a ti dva nesnesitelní pocítí k sobě tak neuvěřitelnou náklonnost, že spojí své životy a stanou se z nich ti báječní milující rodiče, od kterých by žádné dítě neodešlo, nebýt puberty.