Na ostrově ztroskota…

Na ostrově ztroskotají Rus a Čech. Po mnoha měsících se jim podaří chytit zlatou rybku. Ta jim každému slíbí splnit tři přání, pokud ji pustí.
Rus povídá: „Rybko, chci aby tady se mnou bylo deset krásných slečen.“
Za chvílí vysloví druhé přání: „Chci aby jich bylo sto.“
Následuje třetí přání: „Ať jich je nejméně tisíc!“
Čech jej zamyšleně pozoruje a pak povídá: „První přání – chci hodně dobrého jídla. Druhé přání – chci loď, která mne dopraví na pevninu. Třetí přání – ať je ten Rus teplej!“