Paní si vykračuje s …

Paní si vykračuje s obrovským tučňákem po Václavském náměstí. Po chvíli k ní přijde policajt a povídá: ‚Paní, s tím zvířetem byste měla jít spíš do zoologické zahrady!‘ Paní poděkuje a odejde.
Druhý den má službu tentýž policajt a najednou vidí, jak si pár metrů od něj zase vykračuje ta paní s tučňákem.
‚Paní,‘ povídá. ‚Už včera jsem vám říkal, že máte jít s tím tučňákem do ZOO.‘
‚No dyť taky jo.‘ Povídá paní. ‚Tam jsem byli včera a dnes jdeme do kina.‘