Paní učitelka přijde…

Paní učitelka přijde s žákama na exkurzi do kamenolomu. Ředitel
kamenolomu
ji odkáže na střelmistra, co se opírá támhle o lopatu. Že tady dělá
celej
život a ví o tom úplně všecko.
Střelmistr říká,‘ Děcka, divéte se. Tady do té skály se najebó díry. Do
tech
děr se najebe dynamit …. a ten to rozjebne. Na takový vélký jebance.
Do tech jebanců se jebe a jebe, až se rozjebó na takový menší jebance.
Tyjebance se jebnó do lisu. A ten lis do toho jebe a jebe, až se to
rozjebe
na prach. Ten prach se jebne do cihelně. V té cihelni se z toho najebó
cihle. Ty cihle se jebnó na stavbu. A ti zedníci se s těma cihlama jebó
a
jebó, až najebajó baráky. A v těch barákách se jebe a jebe a jebe, až se
najebajó takový zjebanci, jako ste vy, keří nevijó, jak se jebe do kameňa.