Právník prováděl kří…

Právník prováděl křížový výslech svědkyně: ‚Říkáte, že jste se stavěla u paní Michálkové doma hned po snídani. Pověděla byste porotě, co vám řekla?‘ – ‚Námitka, vaše ctihodnosti“, vykřikl druhý právník. Následovala dlouhá diskuse mezi právníky, zda je otázka přípustná nebo ne. Po čtyřiceti minutách nakonec soudce rozhodl, že otázku připustí. ‚Tak“, pokračoval první právník, ‚odpovězte, prosím na otázku: Co řekla paní Michálková, když jste k ní třetího prosince po snídani přišla?“ – ‚Nic, nebyla zrovna doma!“