Přijde holohlavý pán…

Přijde holohlavý pán k lékaři a ptá se ho, co má dělat, aby mu zase narostly vlasy. Lékař mu doporučí,
aby si přikládal hlavu k dámskému přirození.
Pán to vyzkouší a skutečně za pár dní má zase vlasy.
Jednou sedí v kině a před ním sedí jiný holohlavý muž. Pán se k němu nakloní a povídá:
„Pane, měl bych pro vás zaručenou radu, jak se zbavit holohlavosti.“
Onen muž se otočí a hle, má hustý plnovous. První pán se zarazí a vykřikne: „A nic ti neporadím, nemravo!“