Prochází se doktor p…

Prochází se doktor po blázinci a rozhodne se vyzkoušet si inteligenci svých pacientů.
Vejde do pokoje, kde jsou tři blázni a zeptá se prvního: „Kolik je dva a dva?“ „Pátek.“
Nevadí, zeptá se druhého: „Kolik je dva a dva?“ „Letadlo.“ Tak ještě zkusí toho třetího:
„Kolik je dva a dva?“ „Čtyři.“ „Výborně a jak jste na to přišel?“
„Jednoduše vydělil jsem letadlo pátkem.“