'Tati, jak jsem se d…

‚Tati, jak jsem se dostal na svět?‘

‚No dobře, synu… beztak jsme si o tom jednou museli promluvit: Táta se s maminkou seznámil v chatovací místnosti. Později se spolu sešli v ‚cyber café‘ a na záchodě si maminka downloadovala pár dat z tatínkova ‚memory stick‘-u. Když táta dokončil uploadování, spozoroval, že předtím neinstalovali žádný ‚firewall‘. Bohužel už bylo pozdě na stisknutí ‚CANCEL‘ nebo ‚ESC‘ a okno ‚Chcete opravdu uploadovat?‘ jsme odstranili hned na začátku v ‚Možnostech‘ pod ‚Nastavením‘. Maminčin virusový scanner už dávno nebyl ‚updateovaný‘ a s tátovým ‚blaster-worm‘-em si neporadil. Stiskli jsme tlačítko ‚ENTER‘ a mamka dostala zprávu:

‚Odhadovaný čas stahování: 9 měsíců………‘