Tři dospělí synové o…

Tři dospělí synové opustili rodný dům, každý si zařídil svoje
bydlení a žil po svém. Když se jednou po letech všichni tři sešli,
probírali mezi sebou, kdo dal matce jaký dárek.
První syn se pochlubil: ‚Já jsem matce postavil velký dům.‘
Druhý syn řekl: ‚To já jsem matce koupil Mercedes i s vlastním
řidičem.‘
Třetí se pousmál a řekl: ‚Oba dva jsem vás přetrumfnul.
Pamatujete se, jak moc ráda četla matka z Bible? A víte jistě, že
už dost špatně vidí, že?
Poslal jsem jí velice zvláštního papouška, který umí recitovat
celou Bibli zpaměti. Starší v kostele ho to učili celých dvanáct
let. Je jediný svého druhu, který něco takového umí. Matce nyní
postačí, když zadá knihu a verš, a papoušek jí ho přednese.‘
Brzy nato jim matka rozeslala děkovné dopisy.
‚Miltone,‘ stálo v prvním dopise, ‚ten dům je tak zbytečně veliký.
Žiju stejně jenom v jednom pokoji, ale uklízet musím celý dům.‘
‚Geralde,‘ napsala druhému synovi, ‚už jsem moc stará na
cestování. Většinu času trávím doma, takže ten Mercedes skoro
nevyužiju. A navíc ten řidič- to je hrozný protiva.‘
‚Nejdražší Donalde,‘ stálo ve třetím dopise, ‚ty jsi nejpřesněji
odhadl, co má tvá matka opravdu ráda. To kuře chutnalo báječně.‘