Tři profesoři se bav…

Tři profesoři se baví v kanceláři, když najednou si
všimnou, že odhozený nedopalek zapálil papíry
v odpadkovém koši.

Fyzik povídá:
‚Pánové, musíme hořlavé materiály ochladit,
aby jejich teplota byla nižší, než zápalná teplota.‘

Chemik se začne hádat:
‚To je hloupá metoda. Stačí uzavřít přívod
kyslíku a hoření za chvilku skončí!‘

Statistik začne běhat po místnosti se zapalovačem
a zapalovat papíry. Ti dva na něj začnou řvát:

‚Pane kolego, co to sakra děláte?‘

‚Budeme potřebovat větší vzorek případů!‘