V letadle říká pilot…

V letadle říká pilot cestujícím:

‚Bohužel nám přestal fungovat jeden z motorů, abychom mohli znova nabratvýšku, musíme letadlu trochu odlehčit, zavazadlový prostor je již

vyprázdněn, nyní Vás žádám o to, abyste dali také všechna příruční

zavazadla do uliček…’Letušky vyhodí zavazadla z letadla a letadlo se vzneseopět do výšky….po nějaké době se ozve znovu pilot: ‚Bohužel jsme motor stále nenahodili a znovu klesáme, tentokrát bude třeba obětovat někoho z cestujících….‘

V letadle se začnou pasažeři rozhlížet dívat jeden na druhého a ozývá se nesouhlasný šum…. ‚ Rád bych Vás trochu uklidnil…‘ pokračuje pilot, ‚ nejsme žádní rasisté a tak začneme hezky pěkně podle abecedy…….takže prvně Arabi, nachystají se buzeranti, cikáni,černoši….a to by mělo stačit.