V malinkatém autě je…

V malinkatém autě jede pět mladíků a najednou zahlédnou v dáli policejní
hlídku.
„Hele, Pavle, schovej se do téhle krabice a budeš dělat, že jseš sklo.“
Hlídka je tedy zastaví a zjišťuje, kolik jich tam v tom autě jede.
„Jsme tu jen čtyři,“ říkají mladíci.
„A co je v té bedně?“
„Tam je jenom sklo.“
Policista zaklepe na víko bedny a z ní se ozve: „Cink, cink, vole!“