V porodnici se narod…

V porodnici se narodí malý chlapeček. Hned po tom, co otevře oči, začne ze sebe sypat všechnu možnou matematiku. Doktoři se škrábou po hlavě a tvrdí, že něco není v pořádku. Nakonec se rozhodnou chlapečka operovat a vybrat mu kus mozku, aby se jeho inteligence dostala na úroveň ostatních, normálních lidí.
Když po operaci chlapeček otvevře oči, začne každého okolo sebe
obšťastňovat poučkami z fyziky. Doktoři se nemohou vynadivit. Po
dlouhé poradě se rozhodnou chlapečka znova operovat a odstranit mu
další kus mozku.
Situacie se však znovu opakuje. Tentokrát chlapeček chrlí zdejaké chemické vzorce. Doktoři mají dlouhou, velmi dlouhou poradu. Nakonec sa rozhodnou chlapečkovi vyoperovat poslední kousíček mozku, který mu v hlavě ještě zůstal.
Po operaci doktoři stojí okolo postele, na které leží chlapeček, a s napětím čekají, co se bude dít. Chlapeček otevře oči a každého si přeměří chladným pohledem. Nakonec vykřikne:
‚Vaše občanské průkazy, všiváci!‘