Ve škole říká paní u…

Ve škole říká paní učitelka:
‚Děti řekněte mi nějakou větu na slovo Yetti.‘
Anička se hlásí a říká:
‚Yetti je mystická postava.‘
Učitelka:
‚Ano, správně a kdo to ještě zkusí?‘
Jurko s Ferkom se hlásí jako diví se slovy:
‚Paní učitelko, paní učitelko, my máme dialog!‘
Učitelka:
‚Dobře pojďte před tabuli a mluvte.‘
Jurko a Ferko přijdou před tabuli a říkají:
Jurko:
‚Je ti zima?‘
Ferko:
‚Je, ty vole!!!‘