Známý hokejový repre…

Známý hokejový reprezentant se zastavil po své smrti před rájem a tázal se:
‚Máte tady kluziště?‘
‚Takovou věc nepotřebujeme,‘ bylo mu striktně sděleno.
Rozmyslil se tedy a vydal se k peklu.
‚Máte tady kluziště?‘
‚Jistěže,‘ odpověděli mu.
Vešel tedy do pekla, uviděl překrásnou ledovou plochu a zaradoval se.
‚Máte tady puk a hokejky?‘
‚To nemáme.‘
‚Jak je to možné?‘
‚V tom právě spočívají ta muka pekelná,‘ oznámili mu.